Posts Tagged ‘Уилям Шекспир’

Чета, следователно съществувам

Световният ден на книгата и авторското право се отбелязва по решение на ЮНЕСКО от ноември 1995 г. в над 100 страни по света. Датата 23 април е емблематична, защото на нея са се родили и починали много писатели, сред които: Уилям Шекспир, Мигел де Сервантес, Инка Гарсиласо де ла Вега, Морис Дюрон, Халдоур Килян Лакснес, Мануел Мехия Вайехо, Владимир Набоков и Хосе Пла.

Международният ден на книгата се чества за първи път през 1996 г. като признание за ключовата роля на четенето, книгите и писателите. Целта на ЮНЕСКО е да насочи вниманието на хората към ползите и удоволствието от четенето на книги и да акцентира върху необходимостта от закони за защита на интелектуалната собственост. Тази година ЮНЕСКО посвещава кръглата маса на 23.04 на „Книгоиздаване, нови технологии и сближаване на културите”.

Отбелязването на Деня на книгата започва от Каталуния, където средновековната традиция повелявала на 23.04 (денят на Св. Георги) мъжете да подаряват роза на любимите си, а те в замяна да им подаряват книга. На този ден испанците отдават почит и на писателя Мигел де Сервантес, който е починал на тази дата.

Във всички страни, които отбелязват Деня на книгата и авторското право се провеждат различни инциативи, които да насочат вниманието на хората и особено на децата и младите към ползите от четенето. На 23 април светът ще се изпълни с литературни четения на книги и пиеси, литературни състезания и дискусии, с цел подобряване на разбирането на законите за защита на авторките права и интелектуална собственост.

Целта е не само да се обърне внимание на нуждата и удоволствието от четенето на книги, но и да се акцентира върху ползата от спазването на авторските права, благодарение, на които се защитава и стимулира индивидуалната креативност и културното разнообразие.

Книгите са едни от най-верните приятели на хората. Четенето им е не само приятно занимание в свободните часове, но и предпоставка за успех. Четенето на книги подпомага мисленето, дава основа за формиране на мнение, прави ни способни да го изразим. Книгите са идеалната храна за човешкия мозък, която спомага неговото развитие. Колкото повече четем, толкова повече ИСКАМЕ да четем.

В Деня на книгата ние от Аз чета и ROI Communication ви пожелаваме:

ЧЕТЕТЕ И БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ!

Реклами